Laminectomie bij wervelkanaalstenose

Hier vindt u meer informatie over de laminectomie-operatie bij wervelkanaalvernauwing.

Heeft u bij het lopen regelmatig een loom en moe gevoel in uw benen? Kunt u niet lang staan? Dit kan door een wervelkanaalstenose (vernauwing) komen. Een operatie is misschien nodig om uw klachten te verhelpen. Deze noemen we laminectomie.

Wat is een wervelkanaalstenose?

Een lumbale kanaalstenose – een vernauwing van het lendenwervelkanaal – is een veelvoorkomende aandoening. De vernauwing wordt veroorzaakt door normale verouderingsprocessen in de wervelkolom, waardoor de tussenwervelschijven afplatten en gaan uitpuilen in het wervelkanaal.

Daarnaast wordt het wervelkanaal in de rug vernauwd door slijtage van de wervelgewrichten. Door de slijtage worden wervelgewrichten groter, daarnaast worden de banden waarmee de wervels aan elkaar vastzitten dikker. Hierdoor kan er een vernauwing optreden waardoor de zenuwvezels bekneld raken. Bij mensen met een aangeboren nauw wervelkanaal kan deze aandoening zich al vroeg voordoen.

Wat is een laminectomie?

Om pijn- en bewegingsklachten bij wervelkanaalstenose te verlichten kan een laminectomie nodig zijn. Deze operatie creëert meer ruimte voor de beknelde zenuwen in het wervelkanaal. Door een of meer wervelbogen te verwijderen, ontstaat deze ruimte. Dit wordt ook wel een decompressie genoemd.

Wervelkanaalstenose

Uw specialisten

Dr. I.C. Curfs

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Wervelkolom, Sport

Dr. W.L.W. van Hemert

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heupprotheses en revisies, Wervelkolom, Complexe traumatologie, Kinderorthopedie

Meer informatie over de laminectomie

Wanneer kan een laminectomie nuttig zijn?
Typische klachten voor een wervelkanaalstenose zijn een uitstralende pijn in de benen – en soms ook n de rug – tijdens het lopen en als u langere tijd staat. Hierbij treden soms doofheid of stuurloosheid in de benen op. Zitten, voorover bukken of hurken geeft verlichting van de klachten. Fietsen geeft meestal geen klachten. Tijdens het lopen en staan is de rug van nature hol, waardoor de ruimte in het wervelkanaal het kleinst is en de zenuwvezels nog meer beklemd raken. Niet alle vernauwingen in de onderrug hoeven geopereerd te worden. Meestal zijn de ernst en duur van de klachten de hoofdreden om tot een operatie te besluiten. Er zal een laminectomie plaatsvinden of beter nog een interlaminaire decompressie.
Hoe verloopt het eerste consult over een wervelkanaalstenose?
Als uw huisarts u naar de orthopedisch specialist heeft doorverwezen vanwege uw problemen met lopen, worden tijdens het eerste bezoek meestal röntgenfoto’s gemaakt. Daarna volgt een gesprek over uw klachtenpatroon bij de specialist en zal deze u onderzoeken. De foto’s worden met u besproken. Om de diagnose daadwerkelijk te stellen en de uitgebreidheid en complexiteit van de aandoening vast te stellen is een MRI-scan nodig. Hiervoor wordt een vervolgafspraak met u gemaakt.

Vaak wordt tijdens het eerste consult wel al met u over een behandeling gesproken. Hoewel het al duidelijk kan zijn dat er een operatie gaat volgen, worden daarbij ook alternatieve mogelijkheden besproken. Soms is de dokter niet overtuigd van de diagnose en volgt er mogelijk extra onderzoek. De dokter zal dit tijdens het gesprek aangeven.

Hoe bereidt u zich voor op een laminectomie?
Zodra u gekozen heeft voor een laminectomie, maakt de zorgplanner in overleg met u alle afspraken ter voorbereiding op de operatie. U ontvangt uitgebreide informatie over de gang van zaken vóór, tijdens en na de operatie. Neemt u voor verdere informatie en het beantwoorden van uw vragen contact op met uw orthopeed.
De operatie bij een wervelkanaalstenose (laminectomie)
Voor een laminectomie wordt u ongeveer twee dagen opgenomen in het ziekenhuis. De operatie vindt plaats onder volledige narcose. Tijdens de operatie ligt u op uw buik. Allereerst wordt met röntgendoorlichting de juiste operatieplaats bepaald. Hierna maakt de orthopedisch chirurg in het midden van de rug een snee, waarna de rugspieren deels worden losgemaakt van de wervels. Het wervelkanaal wordt tijdens de operatie wijder gemaakt, zodat de zenuwvezels weer ruimte hebben. Dit gebeurt door het wegnemen van de zachte weefsels tussen de wervelbogen en een klein deel van de wervelbogen zelf. Er gebeurt niets met de gewrichten in de wervelkolom waardoor de stabiliteit van uw rug gegarandeerd blijft. Daarna wordt gecontroleerd of er geen actief bloedverlies meer plaatsvindt. Daarna wordt de wond weer gesloten met oplosbare hechtingen.
Na de operatie
Na de operatie van uw wervelkanaalstenose kunt u nog pijn hebben. Dit kan veroorzaakt worden door:

 • Wondpijn: deze pijn wordt veroorzaakt door de wond die tijdens de operatie is ontstaan.
 • Pijn vanuit de spieren en gewrichten.
 • Zenuwpijn: de zenuw heeft lange tijd druk ondervonden van de vernauwing. De vernauwing is opgeheven, maar de zenuw is nog geïrriteerd. Door lopen en oefenen kan de zenuw weer gaan opspelen en dezelfde klachten geven als voor de operatie. De klachten zijn wel minder heftig. De klachten kunnen ook de tweede of de derde dag na de operatie optreden, omdat u dan wat meer gaat doen. Soms duurt het langer voordat deze klachten verdwijnen.

Pijnklachten na de operatie zijn niet ongewoon. Vaak kunt u wel aangeven of het om spierpijn of zenuwpijn gaat. Spierpijn is niet direct een reden om het rustiger aan te doen, dit herstelt spontaan. Zenuwpijn vraagt om rust, om zo de zenuw de gelegenheid te geven zich te herstellen. Wij raden u aan om lopen, liggen en zitten regelmatig af te wisselen. Zitten vormt de grootste belasting voor de rug.

U bent nog niet volledig hersteld als u naar huis gaat. Mogelijk vallen de eerste dagen thuis tegen. Ongemerkt doet u misschien net iets teveel en hier reageert uw lichaam op. Houd daarom de eerste weken na de operatie rekening met pijn en vermoeidheid. U leert zelf aanvoelen wat uw rug kan hebben. We adviseren u daarom om niet direct de fysiotherapeut in te schakelen.

Risico’s en complicaties bij een laminectomie
Zoals bij iedere operatie, kleven ook aan deze operatie risico’s. De grootste risico’s worden vooral door uw leeftijd en algemene gezondheidstoestand veroorzaakt (bijvoorbeeld het hebben van hart- of longlijden, of diabetes).

Risico’s

De specifieke operatierisico’s zijn een nabloeding en een mogelijke infectie in het operatiegebied.

Complicaties

De operatie van de wervelkanaalstenose brengt ook specifieke risico’s met zich mee. Gelukkig komen deze weinig voor. Deze zijn:

 • een liquorlekkage door scheurtje in het hersenvlies in de rug
 • een beschadiging van de zenuwwortel
 • neurologische uitval in brede zin, zoals blaasfunctiestoornissen, bijvoorbeeld bij een nabloeding.
Wachttijden voor een laminectomie
Wilt u weten hoe snel een kruisbandreconstructie gemiddeld ingepland kan worden? Kijkt u dan op deze pagina.

Voorkom vertraging van uw onderzoek en/of operatie

In het ziekenhuis krijgen we steeds meer te maken met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Deze bacteriën noemen we Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Een voorbeeld van een BRMO is de MRSA-bacterie. De bacteriën kunnen een nadelig effect hebben op uw gezondheid of de gezondheid van andere patiënten. Wij doen er in Zuyderland Medisch Centrum alles aan om te voorkomen dat deze bacteriën zich verspreiden binnen ons ziekenhuis.

Met onderstaande vragen kunt u bepalen of u mogelijk een risico heeft op het dragen van een ongevoelige bacterie. Beantwoordt u één of meer van onderstaande vragen met ‘Ja’, geef dit dan door aan uw behandelend arts zodra u een onderzoek of operatie nodig heeft. Zo kunnen we samen tijdig de nodige maatregelen treffen en u en andere patiënten beschermen tegen een mogelijke besmetting met resistente bacteriën.

 1. Bent u in de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling? (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis)
 2. Bent u langer dan twee maanden geleden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis) en hebt u nog wondjes, infecties of andere gevolgen van deze opname?
 3. Komt u voor het eerst met een buitenlands adoptiekindje naar ons ziekenhuis voor onderzoek of opname?
 4. Is al bekend dat u drager bent van een BRMO (of MRSA)?
 5. Woont u samen met of verzorgt u een persoon met BRMO?
 6. Werkt u met levende varkens of vleeskalveren?

Indien pas vlak voor aanvang van onderzoek of operatie blijkt dat u mogelijk een resistente bacterie bij u draagt, kan de behandeling uitgesteld worden totdat hierover duidelijkheid bestaat.

Alles op een rijtje

 

 

Bewerken
Duur van de operatie: 1 uur
Verdoving: Algehele narcose verdoving
Opname in het ziekenhuis: 1-2 dagen
Pijnbestrijding achteraf: paracetamol
Hechtingen: Oplosbaar
Verband: Pleister
Overige: Wondlekkage is een reden voor ziekenhuis bezoek

 

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak