Zuyderland biedt een Topklinische functie heup- en knieprothesiologie. Daarbij staat de patiënt centraal en wordt patiëntveiligheid en kwaliteit gegarandeerd door middel van een multidisciplinaire aanpak en ketenzorg in anderhalve lijn. Tevens wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken en trajecten en dit wordt continu gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Deze zorg is erkend als STZ Topklinische functie heup- en knieprothesiologie

Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

Naast deze functie heeft het Zuyderland 11 andere erkende functies. Bekijk deze op www.zuyderland.nl of www.stz.nl