Schouderprothese

Hier vindt u meer informatie over het plaatsen van een schouderprothese.

Een nieuwe schouder of prothese bij artrose

Artrose in de schouder kan een grote invloed op uw leven hebben. Pijnklachten en bewegingsbeperkingen maken u minder mobiel en beïnvloeden uw conditie. Zijn uw klachten relatief beperkt, dan ondervindt u nog weinig beperking bij het bewegen van uw schouder en ervaart u weinig pijn. In dit stadium kunt u zelf heel veel doen om uw artroseklachten te beperken en zelfs te verminderen. Indien de artrose echter al wat verder gevorderd is, kan een operatieve ingreep nodig zijn, om uw schoudergewricht te vervangen door een schouderprothese of kunstschouder. Daarover leest u meer op deze pagina.

Wat is een schouderprothese?

Een schouderprothese vervangt uw eigen schoudergewricht als dat erg versleten of beschadigd is, bijvoorbeeld door slijtage (ten gevolge van artrose) of een ongeval (met een schouderbreuk of een niet meer te herstellen scheur van de pezen).

Er zijn drie soorten schouderprotheses:

 • De totale schouderprothese, waarbij zowel de schouderkom als de schouderkop vervangen worden. Deze wordt het meest geplaatst.
 • De halve (‘hemi) schouderprothese. Alleen de schouderkop wordt geplaatst, geen schouderkom.
 • De omgekeerde schouderprothese. Bij afgescheurde pezen rond de schouder wordt soms gekozen voor een omgekeerde prothese: de kom wordt kop en de kop wordt kom. Dit verandert het krachtenspel van de schouder zodanig dat de beweeglijkheid beter wordt behouden.

Welke schouderprothese voor u het meest geschikt is, ligt aan verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de schouderkom en de kwaliteit van de spier/peesmanchet om de schouder. De orthopedisch specialist bespreekt met u welke prothese voor u het beste past.

Uw specialisten

Dr. E.J.P. Jansen

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Sport, Kruisbandchirurgie, Schouder

R.P. Walbeehm

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Schouder, Elleboog, Pols en Hand

Dr. S.K. Samijo

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Schouder, Elleboog, Pols en Hand

Meer informatie over het plaatsen van een schouderprothese

Wanneer kan een schouderprothese nuttig zijn?

Is de artrose in uw schouder al wat verder gevorderd? Heeft u ondanks het aanpassen van uw leefstijl en behandelingen bij de huisarts, fysiotherapeut of ergotherapeut en medicatie toch veel last van pijn en verminderde beweeglijkheid? Dan kunt u een operatie overwegen, waarbij een schouderprothese wordt geplaatst. Overleg met uw orthopedisch chirurg kan u duidelijkheid geven over deze behandeling.

Hoe verloopt het eerste consult over uw schouderprothese?

Als u wordt doorverwezen door uw huisarts vanwege schouderslijtage (omartrose), onderzoekt de orthopeed uw schouder om de precieze oorzaak van uw klachten te achterhalen. Tijdens het bezoek worden meestal röntgenfoto’s gemaakt. Daarna volgt een gesprek over uw klachtenpatroon bij de specialist. De orthopedisch chirurg zal u onderzoeken en de gemaakte foto’s met u bekijken. Tijdens deze afspraak wordt vaak ook al een behandeling besproken.

Hoewel het al duidelijk kan zijn dat er een operatie gaat volgen, worden ook alternatieve mogelijkheden met u besproken. Soms is de dokter niet overtuigd van de diagnose en volgt er mogelijk extra onderzoek. Dit wordt dan met u besproken.

Hoe bereidt u zich voor op het plaatsen van een schouderprothese?

Zodra u gekozen heeft voor het plaatsen van een nieuwe schouder, maakt de zorgplanner in overleg met u alle afspraken ter voorbereiding op de operatie. U ontvangt een voorlichtingsklapper met uitgebreide informatie over de gang van zaken vóór, tijdens en na de operatie. Neemt u voor verdere informatie en het beantwoorden van uw vragen contact op met uw orthopeed.

De operatie bij het plaatsen van een schouderprothese

De operatie voor het plaatsen van een kunstschouder verloopt onder algehele narcose, al dan niet gecombineerd met een lokale verdoving (block). De ingreep duurt 60 tot 90 minuten.

Uw orthopeed maakt aan de voor- of zijkant van de schouder een incisie. Tussen verschillende spieren door wordt de schouder bereikt. Soms moet hiervoor een pees worden losgemaakt. Dan wordt allereerst de schouderkop verwijderd. Bij een totale schouderprothese wordt vervolgens de kom voorbereid voor de schouderprothese. Nadat de kom in de juiste vorm is gefreesd, wordt de schouderprothese geplaatst. Vervolgens wordt het bot van de bovenarm voorbereid op plaatsing van de steel en de kop. Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopedisch chirurg de definitieve schouderprothese. In het geval van een omgekeerde schouderprothese wordt de kop in de kom van het schouderblad bevestigd. De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. Na de ingreep van de schouderprothese komt u in de uitslaapkamer rustig bij van de verdoving.

Na de operatie

Na de operatie voor het plaatsen van een schouder zult u ongeveer drie maanden moeten revalideren. U kunt er op rekenen dat u de eerste zes weken beperkt mobiel bent. Gedurende zes weken na de operatie van de schouderprothese draagt u continu een draagband (sling) om uw arm te ondersteunen en beweging van uw schouder tot een minimum te beperken. U doet in deze periode echter wel (passief) oefeningen met uw eigen fysiotherapeut om stijfheid van de schouder zoveel mogelijk te voorkomen. U krijgt daarvoor vanuit het ziekenhuis instructies mee.

Het is verstandig om de eerste periode na de operatie hulp te vragen bij zware (huishoudelijke) klussen en zaken waarbij u beide armen nodig heeft. Na minimaal zes weken na het plaatsen van de schouderprothese, kunt u de arm weer iets gaan belasten. Het duurt echter ongeveer een half jaar voordat de schouderfunctie volledig hersteld is. Gemiddeld kunt u na drie maanden uw werk weer volledig hervatten, afhankelijk van het soort werk en na overleg met de bedrijfsarts.

Risico's en complicaties bij het plaatsen van een schouderprothese

Aan iedere ingreep zijn risico’s verbonden. Gelukkig zijn de complicaties bij het plaatsen van een schouderprothese niet veel voorkomend. Mogelijk voorkomende complicaties zijn:

 • Nabloeding in de schouder.
 • De wond blijft soms lang gevoelig na het plaatsen van de schouderprothese.
 • Instabiliteit van de schouder.
 • Infectie van de schouder.
 • De schouderprothese “laat los”.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de schouder, zoals zenuwen of bloedvaten. Dit is zeer zeldzaam.

Overgewicht en roken vergroten de kans op complicaties.

Wachttijden voor het plaatsen van een schouderprothese

Wilt u weten hoe snel een operatie voor het plaatsen van een totale heupprothese gemiddeld ingepland kan worden? Kijkt u dan op deze pagina.

Voorkom vertraging van uw onderzoek en/of operatie

In het ziekenhuis krijgen we steeds meer te maken met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Deze bacteriën noemen we Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Een voorbeeld van een BRMO is de MRSA-bacterie. De bacteriën kunnen een nadelig effect hebben op uw gezondheid of de gezondheid van andere patiënten. Wij doen er in Zuyderland Medisch Centrum alles aan om te voorkomen dat deze bacteriën zich verspreiden binnen ons ziekenhuis.

Met onderstaande vragen kunt u bepalen of u mogelijk een risico heeft op het dragen van een ongevoelige bacterie. Beantwoordt u één of meer van onderstaande vragen met ‘Ja’, geef dit dan door aan uw behandelend arts zodra u een onderzoek of operatie nodig heeft. Zo kunnen we samen tijdig de nodige maatregelen treffen en u en andere patiënten beschermen tegen een mogelijke besmetting met resistente bacteriën.

 1. Bent u in de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling? (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis)
 2. Bent u langer dan twee maanden geleden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis) en hebt u nog wondjes, infecties of andere gevolgen van deze opname?
 3. Komt u voor het eerst met een buitenlands adoptiekindje naar ons ziekenhuis voor onderzoek of opname?
 4. Is al bekend dat u drager bent van een BRMO (of MRSA)?
 5. Woont u samen met of verzorgt u een persoon met BRMO?
 6. Werkt u met levende varkens of vleeskalveren?

Indien pas vlak voor aanvang van onderzoek of operatie blijkt dat u mogelijk een resistente bacterie bij u draagt, kan de behandeling uitgesteld worden totdat hierover duidelijkheid bestaat.

Alles op een rijtje

Bewerken
Duur van de operatie: 45-60 minuten
Verdoving: Lokaal block of narcose
Opname in het ziekenhuis: Ongeveer 2 dagen
Pijnbestrijding achteraf: Medicijnen via infuus en tabletten
Hechtingen: Oplosbaar
Verband: Absorberende pleister
Drains: Geen
Controles: Controle na 2 en 6 weken

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak