Vandaag (maandag 26 november) staat er een artikel in Trouw over de (on)veiligheid van implantaten. Dit artikel kan vragen oproepen bij patiënten met een orthopedisch implantaat (kunstgewricht). We hebben een document met veelgestelde vragen en antwoorden over orthopedische implantaten samengesteld en hopen u met deze uiteenzetting duidelijk te maken dat de orthopedie er alles aan doet om de veiligheid te garanderen en de kwaliteit van de behandeling nog meer te verbeteren. In de lijst met veelgestelde vragen linken we voor de antwoorden veelal naar de informatie op onze websites.

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) hanteert verschillende maatregelen en procedures om de kwaliteit van de behandeling te garanderen, te monitoren en te verbeteren:

1. Markttoelating
De NOV stimuleert innovatie op het gebied van prothesen. Markttoelating van nieuwe prothesen moet echter op een gecontroleerde manier gebeuren. Daarom steunt de NOV Beyond Compliance. Beyond Compliance bestaat uit een panel van onafhankelijke experts (Beyond Compliance adviesgroep, waarin de NOV ook een zetel heeft), die met orthopedische firma’s samenwerken en het relatieve risico van een nieuwe prothese vaststellen. Data moeten worden aangeleverd van patiënten die de nieuwe prothese geïmplanteerd hebben gekregen en over het herstel na operatie. Real-time monitoren van de prestatie van het implantaat volgt.

2. Classificatie van implantaten
De NOV maakt voor de classificatie van orthopedische implantaten gebruik van de ODEP-benchmark (Orthopaedic Data Evaluation Panel). De NOV adviseert om bij het plaatsen van een gewrichtsprothese waarvoor een ODEP benchmark bestaat, gebruik te maken van een implantaat dat voldoet aan de ODEP ratings vanaf 5A.

3. Kwaliteitsregistratie
De orthopedie registreert al ruim 10 jaar gegevens over alle in Nederland geplaatste orthopedische implantaten, de patiënten en de operatie in een kwaliteitsregister voor orthopedische implantaten; de Landelijke Registratie Orthopaedische Implantaten. De gegevens in dit register gebruikt de orthopedie voor wetenschappelijk onderzoek, monitoring, het geven van spiegelinformatie en – waar nodig – om problemen te signaleren en patiënten te traceren.

Zie ook: Lopend onderzoek, Publicaties, Online jaarrapportage, Magazine 2018 en artikel Procedure Uitkomstanalyses.

4. Spiegelinformatie
De zorgaanbieders kunnen de gegevens in de LROI gebruiken om de eigen resultaten te vergelijken met de landelijke resultaten. Dit stelt hen in staat om het eigen medisch handelen te verbeteren en kan hen ondersteunen bij de keuze voor een gewrichtsprothese.

5. Procedure Uitkomstanalyse 
Het monitoren van de resultaten van de orthopedische behandeling is één van de doelen van de NOV. Hiervoor is onder andere de Procedure Uitkomstanalyses ontwikkeld. De afwijkende resultaten kunnen hiermee nader bekeken worden; zowel opvallende prothesen, als opvallende zorgaanbieders. Een subcommissie van de Commissie Kwaliteit van de NOV gaat – waar nodig – het gesprek aan om de oorzaak voor deze uitschieters te bespreken. Als het nodig is wordt er een verbeterplan opgesteld. In de zomer van 2018 verscheen over deze procedure een artikel in Medisch Contact.

Lees ook de reactie van de Federatie Medisch Specialisten