Kruisbandreconstructie

Hier vindt u meer informatie over de kruisbandreconstructie.

Wat is een kruisbandreconstructie?

Een kruisbandreconstructie is een operatie aan één of beide kruisbanden in uw knie om stabiliteitsklachten in uw knie te verhelpen. Instabiliteit kan ontstaan wanneer één of beide kruisbanden beschadigd of doorgescheurd zijn. Als fysiotherapie niet helpt om de stabiliteit te verbeteren en u in uw dagelijks leven belemmerd wordt door uw klachten, dan is een kruisbandreconstructie nodig.

De kruisbanden verbinden het dijbeen en het scheenbeen diagonaal met elkaar en zorgen in belangrijke mate voor de stabiliteit van het kniegewricht. De voorste en de achterste kruisband kruisen elkaar binnen de knie. Bij een kruisbandreconstructie wordt meestal de voorste kruisband vervangen en soms andere kniebanden weer op spanning gebracht. Hierdoor krijgt uw knie weer de nodige stabiliteit en wordt verdere schade en slijtage aan de knie voorkomen.

De positie van de kruisbanden (vooraanzicht rechterknie).

Uw specialisten

Dr. S.K. Samijo

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Schouder, Elleboog, Pols en Hand

R.P. Walbeehm

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Schouder, Elleboog, Pols en Hand

Meer informatie over de kruisbandreconstructie

Wanneer kan een kruisbandreconstructie nuttig zijn?

Een kruisbandreconstructie kan nodig zijn als één of allebei uw kruisbanden door bijvoorbeeld een ongeval of sportblessure gescheurd of beschadigd zijn. Ook kan uw knie door slijtage instabiel worden, waardoor u bij het lopen en bij onverwachte bewegingen ‘door de knie’ kan gaan. Een operatie kan nodig zijn als revalidatie met fysiotherapie niet helpt om het onvaste gevoel bij het lopen op te lossen en uw knieklachten u belemmeren in uw dagelijks leven.

Hoe verloopt het eerste consult over uw kruisbrandreconstructie?

[Informatie aanleveren]

De operatie bij een kruisbrandreconstructie

Voor een kruisbandreconstructie wordt u ongeveer twee tot vier dagen opgenomen in het ziekenhuis. De operatie vindt naar uw keuze plaats onder plaatselijke verdoving of volledige narcose. Voorafgaand aan de ingreep krijgt u een injectie om trombose tegen te gaan en een tabletje om te ontspannen. Protheses (contactlenzen, gebit) kunt u inlaten als u gekozen heeft voor plaatselijke verdoving. Bij de operatie wordt er een strakke bloeddrukband aangebracht, om de bloedtoevoer in het operatiegebied te belemmeren en bloedvrij te kunnen opereren.

Het wegnemen van het transplantaat

Tijdens de operatie wordt er net onder uw knie een snede van ongeveer zes centimeter gemaakt. Via deze snede worden één of twee buigpezen uit uw bovenbeen weggehaald (dit noemen we het ’transplantaat’). Dit transplantaat vervangt de beschadigde kruisband. De weggehaalde buigpezen groeien na verloop van tijd weer aan in uw bovenbeen. De rest van de ingreep vindt plaats via een kijkoperatie (arthroscopie). Deze kunt u bij plaatselijke verdoving eventueel meevolgen op een tv-monitor.

Het bevestigen van de nieuwe kruisbanden

Bij de kijkoperatie opereren we uw knie met een piepklein cameraatje en micro-instrumenten. Deze brengen  we via kleine gaatjes in uw knie. Na het maken van de gaatjes en het inbrengen van de instrumenten, verwijderen we allereerst de oude kniebandresten. Daarbij halen we ook een eventueel beschadigde meniscus weg, of hechten deze. Ook maken we voldoende ruimte voor de ‘nieuwe’ kruisband. Vervolgens boort de arts een tunneltje door de onderkant van het dijbeen en de kop van het scheenbeen. Hierdoor wordt het transplantaat in het gewricht gebracht, precies op de plaats waar eerst de kruisband liep (zie tekening hieronder). De buigpezen worden met schroeven stevig in de tunnels vastgezet. Dan brengen we één of twee slangetjes (drains) aan in het operatiegebied. Hierdoor wordt het wondvocht na de operatie afgevoerd. Vervolgens worden de operatiewonden dichtgemaakt en krijgt u een drukverband om uw knie.

[invoegen tekening 2. Vooraanzicht rechterknie met daarin de positie van de boortunnel met daarin de buigpezen (het transplantaat) die de functie van de voorste kruisbanden over gaan nemen.]

Na de operatie

Hieronder vindt u meer informatie over het verloop na de operatie.

Ontslag uit het ziekenhuis

In overleg met de arts, fysiotherapeut en de afdeling kunt u meestal binnen twee tot vier dagen na de operatie naar huis. Dit moment is afhankelijk van het functioneren van de knie: uw looppatroon moet voldoende en veilig zijn. Van de arts krijgt u een verwijzing voor het revalidatieprogramma in de ‘kniegroep’, een recept voor een middel tegen trombose en eventueel een recept voor pijnstilling.

Vervoer naar huis

Voor vervoer naar huis dient u zelf te zorgen. Als u daar problemen bij ondervindt, kunt u de afdelingssecretaresse of de verpleegkundigen vragen dit voor u te regelen. Bij de ingang van het ziekenhuis kunt u een rolstoel krijgen voor het vervoer van de afdeling naar de auto. Bent u aangewezen op het openbaar vervoer, dan kunt u bij uw ontslag aan uw arts een machtiging vragen voor taxivervoer. Dit geldt ook wanneer u vervoer nodig heeft voor uw deelname aan de ‘kniegroep’ (zie volgende paragraaf). Informeer bij uw verzekering naar een eventuele eigen bijdrage en/of het voorschieten van de vervoerskosten.

Thuis: lopen met krukken en oefeningen

Voor de periode tussen uw ontslag uit het ziekenhuis en de eerste behandeling in de kniegroep dient u zich te houden aan een aantal leefregels:

 • Zorg in deze vroege fase na de operatie voor voldoende rust. Ga niet onnodig lopen, buitenshuis, etc.
 • Het gebruik van krukken tijdens het lopen is verplicht. Gebruikt u de krukken niet, dan is dat voor uw eigen risico.
 • Doe viermaal daags de oefeningen die u tijdens uw opname in het ziekenhuis heeft geleerd, gedurende ongeveer tien minuten.
 • Merkt u een toenemende pijn, zwelling, roodheid of oplopende temperatuur? Stop dan met het dagelijkse oefenprogramma,  neem direct volledig rust en contacteer uw orthopedisch chirurg via de kniegroep

Heeft u vragen als u weer thuis bent? Dan kunt u op bepaalde tijden bellen met de telefonische helpdesk van de verpleegafdeling.

[invoegen telefoonnummer helpdesk verpleegafdeling]

Injecties en oefeningen tegen trombose

Na de operatie schrijft de arts u bloedverdunnende medicijnen (Fragmin®) voor om trombose (klontering van het bloed) te voorkomen. Tijdens de opname leert u hoe u het middel zelf kunt injecteren met behulp van een kleine spuit. Na het ontslag blijft u dit middel nog zes weken gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat u overdag, op de momenten dat u in bed ligt, regelmatig uw voeten en tenen beweegt ter voorkoming van trombose (ieder uur ongeveer vijf minuten).

Bracegebruik

Na de operatie is het bij een normaal verlopend herstel niet nodig om uw knie te ondersteunen met een brace. Bij problemen tijdens het herstel of bij noodzakelijke, zwaar belastende activiteiten kunt u met de specialist overleggen of een brace zinvol kan zijn.

Revalidatie

Op aanwijzing van de arts en de fysiotherapeut start u zo snel mogelijk met revalidatie. Op de eerste dag na de operatie begint u onder begeleiding van de fysiotherapeut al met oefeningen. Het oefenprogramma wordt zo spoedig mogelijk uitgebreid met loopoefeningen met behulp van krukken. Vervolgens start u in de kniegroep van Zuyderland.

Uit het ziekenhuis, in de kniegroep

Een zorgvuldige revalidatie bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke resultaat van de operatie. Om de revalidatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kunt u in het Zuyderland meedoen aan de ‘kniegroep’. In deze groep wordt u stap voor stap, twee keer per week gedurende drie tot vier maanden, getraind en geïnstrueerd. De groep staat onder leiding van de afdeling Fysiotherapie. Wij drukken u op het hart om de instructies nauwgezet te volgen.

Praktische informatie rond de kniegroep:

 • De fysiotherapeut informeert u over de tijden waarop u voor behandeling verwacht wordt.
 • Draagt u tijdens de behandeling in de kniegroep makkelijk zittende (sport)kleding en schoeisel, of neem deze mee (kleedruimte is aanwezig). Een korte broek is noodzakelijk.
 • Kunt u een behandeling in de kniegroep niet bijwonen? Geef dit dan vooraf telefonisch door aan de afdeling Fysiotherapie en aan het ziekenvervoer (als u daarvan gebruik maakt).
 • Is er na drie tot vier maanden voldoende basisherstel , dan is het belangrijk dat u onder begeleiding verder gaat trainen bij u in de buurt.

Na een zorgvuldige revalidatie gaat het transplantaat langzaam maar zeker de functie van de verwijderde kruisband overnemen. Het duurt ongeveer een jaar voordat de nieuwe kruisband weer vitaal en betrouwbaar is en voldoende is vastgegroeid.

Mogelijke risico’s en complicaties bij een kruisbrandreconstructie

Een kruisbandreconstructie is een vrij veel voorkomende operatie met weinig risico’s en er treden zelden complicaties op.Toch dient u rekening te houden met een aantal zaken. Soms kunnen na drie maanden buig- en strekproblemen blijven bestaan. Mogelijk heeft zich dan littekenweefsel gevormd in het gewricht. Door middel van een kijkoperatie kan het gewricht dan gereinigd worden zodat de beweeglijkheid zich kan herstellen.

Complicaties

Wanneer u ongerust bent, of wanneer u een of meerdere van onderstaande symptomen krijgt, neem dan contact met ons op.

 • Nabloeding: wanneer u door het drukverband vers bloed ziet komen.
 • Infectie van de wond.
 • Hoge koorts (enige dagen lichte temperatuurverhoging kan normaal zijn)
 • Continu hevige warmte of roodheid rondom de knie.
 • Sterk toenemende pijn.
 • Abnormaal hevige zwelling.
 • Fel toenemende pijn in de kuit.
 • Plotseling ontstane kortademigheid en/of pijn op de borst.

N.B.:

 • Een lichte toename van pijn/zwelling en/of warmte na oefenen of belasten is normaal.
 • Het gebruik van de bloeddrukband, die noodzakelijk is om de operatie ‘onder bloedleegte’ te kunnen uitvoeren, kan een enkele keer aanleiding geven tot klachten na de operatie. Dit kan een gevoel van kneuzing van de weefsels zijn onder deze strakke band. Deze klachten verdwijnen meestal na verloop van tijd.

Hou bereidt u zich voor op een kruisbrandreconstructie?

[informatie aanleveren]

Wachttijden voor een kruisbrandreconstructie

Wilt u weten hoe snel een kruisbandreconstructie gemiddeld ingepland kan worden? Kijkt u dan op deze pagina.

Voorkom vertraging van uw onderzoek en/of operatie

In het ziekenhuis krijgen we steeds meer te maken met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Deze bacteriën noemen we Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Een voorbeeld van een BRMO is de MRSA-bacterie. De bacteriën kunnen een nadelig effect hebben op uw gezondheid of de gezondheid van andere patiënten. Wij doen er in Zuyderland Medisch Centrum alles aan om te voorkomen dat deze bacteriën zich verspreiden binnen ons ziekenhuis.

Met onderstaande vragen kunt u bepalen of u mogelijk een risico heeft op het dragen van een ongevoelige bacterie. Beantwoordt u één of meer van onderstaande vragen met ‘Ja’, geef dit dan door aan uw behandelend arts zodra u een onderzoek of operatie nodig heeft. Zo kunnen we samen tijdig de nodige maatregelen treffen en u en andere patiënten beschermen tegen een mogelijke besmetting met resistente bacteriën.

 1. Bent u in de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling? (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis)
 2. Bent u langer dan twee maanden geleden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis) en hebt u nog wondjes, infecties of andere gevolgen van deze opname?
 3. Komt u voor het eerst met een buitenlands adoptiekindje naar ons ziekenhuis voor onderzoek of opname?
 4. Is al bekend dat u drager bent van een BRMO (of MRSA)?
 5. Woont u samen met of verzorgt u een persoon met BRMO?
 6. Werkt u met levende varkens of vleeskalveren?

Indien pas vlak voor aanvang van onderzoek of operatie blijkt dat u mogelijk een resistente bacterie bij u draagt, kan de behandeling uitgesteld worden totdat hierover duidelijkheid bestaat.

Alles op een rijtje

[Relevante informatie aanleveren voor tabel]

Duur van de operatie:2 uur
Verdoving:Lokale verdoving
Opname in het ziekenhuis:Dagopname
Pijnbestrijding achteraf:Paracetamol
Hechtingen:Worden één week na de operatie verwijderd.
Verband:Wordt na één week verwijderd.
Overige:-

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak