Oplossing orthopedie voorkomt dubbele registratie implantaten

 

Oplossing orthopedie voorkomt dubbele registratie implantaten

Vanaf 1 juli 2018 moeten veel ziekenhuizen de implantaten dubbel registreren. De Nederlandse orthopeden bieden met hun kwaliteitsregister een praktische oplossing om deze dubbele registratielast te voorkomen. Deze is te gebruiken door alle medische specialismen met een eigen kwaliteitsregister. 

Binnenkort staat het wetsvoorstel ‘Wijziging Wkkgz inzake het implantatenregister’ op de agenda van de Tweede Kamer. Dit voorstel houdt in dat alle Nederlandse ziekenhuizen per 1 juli 2018 wettelijk verplicht zijn om – vanuit het EPD – implantaten te registreren in het Landelijk Implantatenregister van VWS (LIR). Een minderheid van de ziekenhuizen zal dit kunnen: slechts 9% van de ziekenhuizen kan het op dit moment en 35% van de ziekenhuizen hoopt het in juli te kunnen*.  De ziekenhuizen die op 1 juli (nog) niet rechtstreeks vanuit het EPD in het LIR kunnen registreren, moeten dit handmatig doen in een tijdelijk webportaal. Voor de orthopeden gaat deze handmatige registratie van implantaten plaatsvinden náást de reguliere registratie in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), het kwaliteitsregister van de orthopedie.

Dubbele last
Hans-André Schuppers, voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), is bezorgd over de nieuwe wetgeving: “VWS stelt op korte termijn een (nog) niet volledig doorontwikkeld systeem verplicht, terwijl we die gegevens al jarenlang in ons kwaliteitsregister vastleggen en voor alle ziekenhuizen beschikbaar stellen. De data die VWS van ons wil hebben, registreren wij al. Straks moeten wij dat elders nogmaals doen omdat nog niet alle ziekenhuizen rechtstreeks vanuit het EPD kunnen registreren.”

Bedreiging kwaliteit van zorg  
In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) zijn de afgelopen 10 jaar ruim 600.000 gewrichtsimplantaten opgenomen. Met dit register kan de LROI alle in Nederland geplaatste gewrichtsimplantaten via de ziekenhuizen herleiden naar de betreffende patiënt. Daarmee is de traceerbaarheid van deze implantaten dus gegarandeerd. De orthopeden registreren in de LROI behalve de implantaten ook de kwaliteit van zorg, zoals het aantal her-operaties binnen één jaar en gegevens over de ervaringen van de patiënten (PROMs).  Als de ziekenhuizen wettelijk verplicht zijn via het tijdelijke webportaal te registreren, zal dat ten koste gaan van de registratie in de reguliere kwaliteitsregisters; men zal de dubbele registratie niet accepteren. Schuppers vreest dat de nieuwe wetgeving ervoor zorgt dat er minder goed in de bestaande kwaliteitsregisters geregistreerd wordt. “We lopen dan de registraties mis die waardevol zijn voor het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg. Dat zou zonde zijn!”

Praktische oplossing
Schuppers legt uit dat de NOV aan alle Nederlandse ziekenhuizen de ingevoerde LROI-gegevens beschikbaar stelt volgens de specificaties van het LIR. Hiermee kunnen de ziekenhuizen, wat de gewrichtsprothesen betreft, dus aan hun wettelijke verplichting voldoen. Hij vult aan: “Technisch is het mogelijk om de gegevens van de implantaten vanuit de LROI via de ziekenhuizen door te sluizen naar het LIR. Waarom zouden we dan – juist nu we discussiëren over het ontregelen van de zorg – de  orthopeden dubbel gaan belasten en ook nog eens belangrijke kwaliteitsgegevens mislopen?”  De oplossing van de NOV geldt voor alle specialismen met een eigen kwaliteitsregister en de vereniging roept samen met de Federatie Medisch Specialisten het Ministerie van VWS op een regisserende rol te pakken. Enerzijds om met alle partijen te komen tot een integrale visie op implantaatsregisters. Anderzijds om ervoor te zorgen dat er sluitende afspraken tussen de instellingen en wetenschappelijke verenigingen komen over het voorbestaan van de implantaatregisters. Uiteindelijk moeten volgens de NOV de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van zorg voorop staan.

* bron: Monitor Implantatenregistratie okt/nov 2017, NVZ

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak