Een nieuwe knie

Informatie over het plaatsen van een knieprothese.

Wat is een knieprothese?

Heeft u last van artrose of een versleten knie? Dan is het plaatsen van een knieprothese een passende oplossing om uw klachten te verhelpen. Een knieprothese geplaatst in Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen of Sittard-Geleen zorgt ervoor dat u snel weer gemakkelijk loopt. Deze gewrichtsvervangende ingreep wordt in Nederland elk jaar zo’n 17.000 keer uitgevoerd.

Het doel van het implanteren van een knieprothese is:

  • het verminderen van pijn en het verbeteren van kwaliteit van leven
  • het herstellen van het functieverlies van uw knie
  • het corrigeren van eventuele vergroeiingen, bijvoorbeeld O- of X-benen.
Knieprothese

Uw specialisten

W. Beertema

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses, Voet en enkel

Dr. B. Boonen

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup- en knieprotheses, Knierevisies, Traumatologie

Dr. E.H. van Haaren

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses, Revisiechirurgie, Traumatologie

Prof. dr. I.C. Heyligers

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses, Revisiechirurgie, 

M.J.A. van de Linde

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Kinderorthopedie, Heup en knieprotheses, Knierevisies, Complexe Traumatologie

Dr. W.E. van den Bogert

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses

P. Deckers

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Sport, Kruisbandchirurgie, Knieprotheses, Knierevisies,

R. Hendrickx

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses, Voet en enkel, Traumatologie

Dr. R. Huijbregts

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses, Traumatologie

P.B.J. Tilman

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Wervelkolom, Heup en knieprotheses, Traumatologie

Meer informatie over het plaatsen van uw knieprothese

Wanneer kan een knieprothese nuttig zijn?
Indien u pijnklachten heeft doordat uw kniegewricht versleten is door artrose, kan het plaatsen van een knieprothese een oplossing voor u zijn.
Hoe verloopt het eerste consult over de plaatsing van uw knieprothese?
Als u wordt doorverwezen door uw huisarts vanwege knieslijtage (gonarthrose), onderzoekt de orthopeed uw knie om de precieze oorzaak van uw klachten te achterhalen. Tijdens het bezoek worden meestal röntgenfoto’s gemaakt. Daarna volgt een gesprek over uw klachtenpatroon bij de specialist. De orthopedisch chirurg zal u onderzoeken en de gemaakte foto’s met u bekijken. Tijdens deze afspraak kan vaak ook al een behandeling worden besproken.

Hoewel het al duidelijk kan zijn dat er een operatie gaat volgen, worden ook alternatieve mogelijkheden besproken. Soms is de dokter niet overtuigd van de diagnose en volgt er mogelijk extra onderzoek. Dit wordt dan met u besproken.

Hoe bereidt u zich voor op het plaatsen van een knieprothese?
Zodra u gekozen heeft voor het plaatsen van een nieuwe knie, maakt de zorgplanner in overleg met u alle afspraken ter voorbereiding op de operatie. U ontvangt een voorlichtingsklapper met uitgebreide informatie over de gang van zaken vóór, tijdens en na de operatie. Ook wordt u uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Neemt u voor verdere informatie en het beantwoorden van uw vragen contact op met uw orthopeed.
Risico’s en complicaties bij het plaatsen van een kunstknie
Zoals bij elke operatie, zijn er ook aan het plaatsen van een knieprothese risico’s en complicaties mogelijk. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

Wondinfectie

De kans dat u een infectie oploopt bij het plaatsen van een kunstknie is heel klein, maar het is wel de meest vervelende complicatie. Een prothese is altijd gevoelig voor infecties en kan direct na de operatie optreden, maar ook nog jaren erna. In de meeste gevallen is een behandeling van de infectie met alleen antibiotica niet voldoende. Dan is een operatie nodig om de infectie te verwijderen.

Nabloeding

Als u meer bloed verliest dan normaal, is er sprake van een nabloeding. Meestal is een heroperatie niet nodig.

Trombose

Een van de mogelijke complicaties bij een knieprothese is trombose. Zoals bij elke grote operatie van het been kan een grote ader in uw onderbeen verstopt raken door een bloedklonter (trombus). Om dit te voorkomen, dient u zes weken lang een antistollingsmiddel te gebruiken, in de vorm van tabletten of injecties.

Zenuw- en bloedvatletsel

Omdat de bloedvaten en zenuwen van het been heel dicht bij het kapsel van de knie lopen, kunnen deze beschadigd raken. Een dergelijk letsel wordt natuurlijk meteen tijdens de operatie hersteld, maar compliceert de verdere revalidatie. In het ergste geval van een zenuwletsel kan een klapvoet ontstaan. Dit is gelukkig erg zeldzaam.

Stijfheid van de knie

Een vaak voorkomende complicatie is stijfheid en pijn. De oorzaak van de stijfheid is niet volledig bekend, maar kan samenhangen met een de stijfheid van de knie, al voor de operatie.

Loslaten van de prothese

Door een reactie tussen de prothese en de botten kan de prothese loslaten. Dit is een natuurlijk proces. Daarom moet uw knieprothese na een aantal jaren worden vervangen. Op dit moment is dit gemiddeld na 15-20 jaar. Afhankelijk van meerdere factoren kan deze periode ook korter of langer worden. Het loslaten van de prothese beschouwen we als een complicatie wanneer dit veel vroeger gebeurt.

Wachttijden voor het plaatsen van een knieprothese
Wilt u weten hoe snel de operatie voor het plaatsen van uw knieprothese gemiddeld ingepland kan worden? Kijkt u dan op deze pagina.

Goed om te weten

Indien u na een eerste bespreking van uw klachten en advies van de orthopeed kiest voor het vervangen van uw kniegewricht door een kunstknie, wordt er een MRI- of CT-scan van uw heup, knie en enkel gemaakt. Op basis hiervan worden er mallen gemaakt zodat de knieprothese op de juiste plaats geplaatst kan worden. De productietijd hiervan bedraagt circa 4 weken. De scan wordt ongeveer 6 weken voor uw ingreep gemaakt.

Voorkom vertraging van uw onderzoek en/of operatie

In het ziekenhuis krijgen we steeds meer te maken met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Deze bacteriën noemen we Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Een voorbeeld van een BRMO is de MRSA-bacterie. De bacteriën kunnen een nadelig effect hebben op uw gezondheid of de gezondheid van andere patiënten. Wij doen er in Zuyderland Medisch Centrum alles aan om te voorkomen dat deze bacteriën zich verspreiden binnen ons ziekenhuis.

Met onderstaande vragen kunt u bepalen of u mogelijk een risico heeft op het dragen van een ongevoelige bacterie. Beantwoordt u één of meer van onderstaande vragen met ‘Ja’, geef dit dan door aan uw behandelend arts zodra u een onderzoek of operatie nodig heeft. Zo kunnen we samen tijdig de nodige maatregelen treffen en u en andere patiënten beschermen tegen een mogelijke besmetting met resistente bacteriën.

  1. Bent u in de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling? (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis)
  2. Bent u langer dan twee maanden geleden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis) en hebt u nog wondjes, infecties of andere gevolgen van deze opname?
  3. Komt u voor het eerst met een buitenlands adoptiekindje naar ons ziekenhuis voor onderzoek of opname?
  4. Is al bekend dat u drager bent van een BRMO (of MRSA)?
  5. Woont u samen met of verzorgt u een persoon met BRMO?
  6. Werkt u met levende varkens of vleeskalveren?

Indien pas vlak voor aanvang van onderzoek of operatie blijkt dat u mogelijk een resistente bacterie bij u draagt, kan de behandeling uitgesteld worden totdat hierover duidelijkheid bestaat.

De operatie voor het plaatsen van een knieprothese
Voor het plaatsen van uw nieuwe knie krijgt u een ruggeprik met een roesje of wordt u  onder volledige narcose gebracht.  De knie wordt gedesinfecteerd. De orthopedisch chirurg maakt een huidsnede over uw knie. Uw oude kniegewricht wordt vervangen door de knieprothese, die met cement wordt vastgezet aan de botten van uw boven- en onderbeen. De huid wordt met oplosbare hechtingen gesloten. Daarna wordt een drukverband aangelegd.
Na de operatie

Na de operatie voor het plaatsen van een totale knieprothese zult u ongeveer drie maanden moeten revalideren. U kunt erop rekenen, dat u de eerste zes weken beperkt mobiel bent. De eerste weken loopt u met krukken en bouwt u langzaam de spierkracht en loopafstand op. Na zes weken loopt u zonder hulpmiddelen en werkt u verder aan uw herstel. Autorijden kunt u weer na zes weken, mits u geen krukken meer gebruikt. Van maximaal herstel spreken we na twaalf maanden. U heeft dan het punt bereikt dat verder herstel niet meer verwacht wordt. Gemiddeld kunt u na drie maanden uw werk weer volledig hervatten, afhankelijk van het soort werk en na overleg met de bedrijfsarts.

Alles op een rijtje

Bewerken
Duur van de operatie: Ongeveer 60 minuten
Verdoving: Ruggenprik of narcose
Opname in het ziekenhuis: Ongeveer 2 dagen of dagbehandeling
Pijnbestrijding achteraf: Lokale infiltratie anesthesie en medicijnen
Hechtingen: Oplosbaar
Verband: Absorberende pleister
Drains: Geen
Controle: 2 en 6 weken

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak