De vakgroep orthopedie probeert transparanter te zijn en publiceert daarom de infectiecijfers 2016 en 2017. Deze zij afkomstig uit de POWI registratie. Het betreft diepe wondinfecties na een heup- of knieprothese. Het cijfer is een gemiddelde van beide ziekenhuislocaties. Er vinden circa 1800 heup en knie vervangingen op jaarbasis plaats.

Knieprotheses: 0,4% (2016), 0,5% (2017), P25 landelijk = 0,5%

Heupprotheses: 0,7% (2016) en 0,6 (2017), P25 landelijk = 0,8%