Een halve nieuwe knie (Oxford)

Informatie over het plaatsen van een Oxford halve knieprothese .

Wat is een Oxford halve knieprothese?

Bij een halve knieprothese wordt alleen het versleten (meestal binnenste) deel van uw knie vervangen. Het overige deel blijft onaangeroerd, inclusief de kruisbanden. Dit betekent voor u een kleinere operatie, een kleiner litteken en sneller herstel dan bij een totale knieprothese. 

Behoud van de kruisbanden betekent dat uw knie een normaler bewegingspatroon heeft en natuurlijker aanvoelt. Voor deze kleinere ingreep komen ca. 10 – 15% van de knieën met een pijnlijke slijtage in aanmerking. Voorwaarden zijn dat de slijtage niet te uitgebreid is, de kruisbanden nog goed functioneren en dat een eventuele standafwijking of bewegingsbeperking van de knie niet te uitgebreid is. Dit kunnen we met lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto van de knie goed beoordelen.

In een enkel geval nemen we pas een definitieve beslissing voor een totale of halve knieprothese na een kijkoperatie. In andere gevallen beoordeelt de chirurgie dit tijdens de eigenlijke operatie, op basis van de slijtage van het kniegewricht.

<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style><div class='embed-container'><iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/3tc8zq7SV6I' width='560' height='315' frameborder='0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div>

Uw specialisten

Dr. B. Boonen

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup- en knieprotheses, Knierevisies, Traumatologie

M.J.A. van de Linde

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Kinderorthopedie, Heup en knieprotheses, Knierevisies, Complexe Traumatologie

R. Hendrickx

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses, Voet en enkel, Traumatologie

P. Deckers

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Sport, Kruisbandchirurgie, Knieprotheses, Knierevisies,

Dr. E.H. van Haaren

Orthopedisch chirurg
Algemene orthopedie, Heup en knieprotheses, Revisiechirurgie, Traumatologie

Meer informatie over het plaatsen van uw Oxford halve knieprothese

Wanneer kan een Oxford halve knieprothese nuttig zijn?

Als u pijnklachten in de knie heeft, waarbij alleen de binnen- of buitenzijde van uw kniegewricht versleten is door artrose, kan het plaatsen van een Oxford halve knieprothese knieprothese een oplossing voor u zijn.

Hoe verloopt het eerste consult over de plaatsing van uw knieprothese?

Als u op het spreekuur komt om uw knieklachten te bespreken, onderzoekt de orthopeed uw knie om de precieze oorzaak van uw klachten te achterhalen.

Als uw huisarts u naar het ziekenhuis doorverwezen heeft vanwege slijtage in uw knie (gonartrose), maken we tijdens het bezoek meestal röntgenfoto’s van de knie. Daarna volgt een gesprek over uw klachtenpatroon bij de orthopedisch chirurg en zal deze u onderzoeken.  Samen met u worden dan de foto’s bekeken en uitleg gegeven over de oorzaak van uw klachten. Op dat moment bespreken we vaak ook de behandeling met u. Hoewel het al duidelijk kan zijn dat er een operatie gaat volgen, nemen we ook alternatieve mogelijkheden met u door. Als de dokter nog niet overtuigd is van de diagnose, volgt er mogelijk extra onderzoek. Dit wordt dan met u besproken.

Hoe bereidt u zich voor op het plaatsen van een halve knieprothese?

Zodra u gekozen heeft voor het plaatsen van een nieuwe knie, maakt de zorgplanner in overleg met u alle afspraken ter voorbereiding op de operatie. U ontvangt een voorlichtingsklapper met uitgebreide informatie over de gang van zaken vóór, tijdens en na de operatie. Ook wordt u uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Neemt u voor verdere informatie en het beantwoorden van uw vragen contact op met uw orthopeed.

Risico’s en complicaties bij het plaatsen van een kunstknie

Zoals bij elke operatie, zijn er ook aan het plaatsen van een Oxford halve knieprothese risico’s en complicaties mogelijk. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

Wondinfectie

De kans dat u een infectie oploopt bij het plaatsen van een kunstknie is heel klein, maar het is wel de meest vervelende complicatie. Een prothese is altijd gevoelig voor infecties en kan direct na de operatie optreden, maar ook nog jaren erna. In de meeste gevallen is een behandeling  van de infectie met alleen antibiotica niet voldoende. Dan is een operatie nodig om de infectie te verwijderen.

Nabloeding

Als u meer bloed verliest dan normaal, is er sprake van een nabloeding. Meestal is een heroperatie niet nodig.

Trombose

Een van de mogelijke complicaties bij een knieprothese is trombose. Zoals bij elke grote operatie van het been kan een grote ader in uw onderbeen verstopt raken door een bloedklonter (trombus). Om dit te voorkomen, dient u zes weken lang een antistollingsmiddel te gebruiken, in de vorm van tabletten of injecties.

Zenuw- en bloedvatletsel

Omdat de bloedvaten en zenuwen van het been heel dicht bij het kapsel van de knie lopen, kunnen deze beschadigd raken. Een dergelijk letsel wordt natuurlijk meteen tijdens de operatie hersteld, maar compliceert de verdere revalidatie. In het ergste geval van een zenuwletsel kan een klapvoet ontstaan. Dit is gelukkig erg zeldzaam.

Stijfheid van de knie

Een vaak voorkomende complicatie is stijfheid en pijn. De oorzaak van de stijfheid is niet volledig bekend, maar kan samenhangen met een de stijfheid van de knie, al voor de operatie.

Loslaten van de prothese

Door een reactie tussen de prothese en de botten kan de prothese loslaten. Dit is een natuurlijk proces. Daarom moet uw knieprothese na een aantal jaren worden vervangen. Op dit moment is dit gemiddeld na 15-20 jaar. Afhankelijk van meerdere factoren kan deze periode ook korter of langer worden. Het loslaten van de prothese beschouwen we als een complicatie wanneer dit veel vroeger gebeurt.

Wachttijden voor het plaatsen van een halve knieprothese

Wilt u weten hoe snel we de operatie voor het plaatsen van uw Oxford halve knieprothese gemiddeld kunnen inplannen? Kijkt u dan op deze pagina.

Goed om te weten

Indien u na een eerste bespreking van uw klachten en advies van de orthopeed kiest voor het gedeeltelijk vervangen van uw kniegewricht door een kunstknie, wordt er een MRI- of CT-scan van uw heup, knie en enkel gemaakt. Op basis hiervan worden er mallen gemaakt, zodat de knieprothese op de juiste plaats geplaatst kan worden. De productietijd hiervan bedraagt circa 4 weken. De scan wordt ongeveer 6 weken voor uw ingreep gemaakt.

Voorkom vertraging van uw onderzoek en/of operatie

In het ziekenhuis krijgen we steeds meer te maken met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Deze bacteriën noemen we Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Een voorbeeld van een BRMO is de MRSA-bacterie. De bacteriën kunnen een nadelig effect hebben op uw gezondheid of de gezondheid van andere patiënten. Wij doen er in Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard alles aan om te voorkomen dat deze bacteriën zich verspreiden binnen ons ziekenhuis.

Met onderstaande vragen kunt u bepalen of u mogelijk een risico heeft op het dragen van een ongevoelige bacterie. Beantwoordt u één of meer van onderstaande vragen met ‘Ja’, geef dit dan door aan uw behandelend arts zodra u een onderzoek of operatie nodig heeft. Zo kunnen we samen tijdig de nodige maatregelen treffen en u en andere patiënten beschermen tegen een mogelijke besmetting met resistente bacteriën.

  1. Bent u in de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling? (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis)
  2. Bent u langer dan twee maanden geleden opgenomen geweest in een buitenlandse of Nederlandse zorginstelling (ziekenhuis, verpleeg of verzorgingshuis) en hebt u nog wondjes, infecties of andere gevolgen van deze opname?
  3. Komt u voor het eerst met een buitenlands adoptiekindje naar ons ziekenhuis voor onderzoek of opname?
  4. Is al bekend dat u drager bent van een BRMO (of MRSA)?
  5. Woont u samen met of verzorgt u een persoon met BRMO?
  6. Werkt u met levende varkens of vleeskalveren?

Indien pas vlak voor aanvang van onderzoek of operatie blijkt dat u mogelijk een resistente bacterie bij u draagt, kan de behandeling uitgesteld worden totdat hierover duidelijkheid bestaat.

De operatie voor het plaatsen van een Oxford halve knieprothese

Voor het plaatsen van uw nieuwe knie wordt u allereerst onder volledige narcose gebracht, of krijgt u een ruggenprik. Hierna volgt een huidincisie in de knie van ongeveer 10 cm. Vervolgens bevestigen we richtinstrumentarium op uw boven- en onderbeen, als hulpmiddel voor het bepalen van de juiste plaatsing van de prothese. Uw oude kniegewricht wordt vervangen door de knieprothese, die met cement wordt vastgezet aan de botten van uw boven- en onderbeen. De huid wordt met oplosbare hechtingen gesloten. Daarna krijgt u een absorberende pleister en volgt een drukverband.

Na de operatie

Door de beperkte operatietechniek kan het herstel van de functie van de knie gemakkelijk zijn. De eerste revalidatieperiode duurt ongeveer zes weken. De invulling hiervan wordt standaard na de operatie afgesproken. De dag van de operatie begint u al met oefenen, onder begeleiding van de fysiotherapeut. Het revalidatieproces bestaat vooral uit het buigen en strekken van de knie. Dezelfde dag of de volgende dag mag u naar huis.

Alles op een rijtje

Bewerken
Duur van de operatie: Ca 60 min.
Verdoving: Ruggenprik of narcose
Opname in het ziekenhuis: Ca. 1 dag of dagbehandeling
Pijnbestrijding achteraf: Lokale infiltratie anesthesie en medicijnen
Hechtingen: Oplosbaar
Verband: Absorberende pleister
Drains: Geen
Overige: Controle na 2 en na 6 weken

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak