Inez Curfs, orthopedisch chirurg in Zuyderland Medisch Centrum, promoveert vrijdag 28 juni op een onderzoek over behandelkeuzes bij patiënten met een gebroken ruggenwervel.

De promotie vindt plaats aan de Universiteit Maastricht (Minderbroedersweg 4-6 Maastricht) op vrijdag 28 juni om 12.00 uur. De titel van het proefschrift luidt: ‘Decision making in the treatment of thoracolumbar fractures’. Het onderzoek gaat over het maken van de juiste behandelkeuzes bij patiënten die door een ongeluk een gebroken ruggenwervel hebben opgelopen. Voor een deel is gebruik gemaakt van patiënten die onder behandeling zijn geweest voor een gebroken ruggenwervel in Zuyderland Medisch Centrum, het Maastricht UMC en het universitair ziekenhuis in Aken. Het onderzoek is begeleid door orthopedisch chirurg Wouter van Hemert.

Inez: ‘Wervelfracturen als gevolg van een ongeluk komen steeds vaker voor en kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Ondanks dat er al decennia getracht wordt om tot een uniforme classificatie en behandeling te komen, zijn er nog altijd veel verschillen, vooral ook internationaal. Met dit proefschrift hebben we de beperkingen van de classificatie methoden inzichtelijk gemaakt. Voor enkele onderzoeken hebben we samengewerkt met collega’s uit Aken, om op die manier ook de internationale verschillen in kaart te brengen. Vervolgens hebben we een vergelijkende studie verricht tussen de verschillende behandelmethoden bij dezelfde type breuken. Hieruit kwam geen duidelijk verschil in functie en pijn na twee jaar.

De belangrijkste conclusies zijn dat de huidige systemen waarin de gebroken ruggenwervels worden ingedeeld, onvoldoende toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Verder dienen patiënt- en fractuur gerelateerde parameters te worden meegenomen in de behandelkeuze. Ook moeten we internationaal meer samenwerken om van elkaar te leren. Op die manier kunnen we beter onderzoek doen zodat we uiteindelijk de behandeling van wervelbreuken kunnen optimaliseren.’